Close

Istefada

أحدث المقالات
  

تنزيل وتحميل كتاِب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال pdf برابط مباشر مجاناً

 

تنزيل وتحميل كتاِب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال pdf برابط مباشر مجاناً

تنزيل وتحميل كتاِب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال pdf برابط مباشر مجاناً

وصف خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال pdf

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في ذكر الكتب التي احتوى هذا المختصر وأصله على رجالها
كتاب الرجال وهو قسمان وخاتمة
القسم الأول في ترتيبهم على الأسماء
حرف الألف
من اسمه أحمد
من اسمه آدم
من اسمه أبان
من اسمه إبراهيم
من اسمه الأحوص
من اسمه إدريس
من اسمه أزرق
من اسمه أزهر
من اسمه أسامة
من اسمه أسباط
من اسمه إسحاق
من اسمه أسد
من اسمه إسرائيل
من اسمه أسلم
من اسمه أسماء
من اسمه إسماعيل
من اسمه الأسود
من اسمه أسيد بالفتح
من اسمه أسيد بالضم
من اسمه أشعث
من اسمه أصبغ
من اسمه الأغر
من اسمه أفلح
من اسمه أمية
من اسمه أنس
من اسمه أهبان بضم الهمزة
من اسمه أوس
من اسمه أويس
من اسمه إياس
من اسمه أيمن
من اسمه أيوب
فصل التفاريق
حرف الباء
من اسمه بحر
من اسمه البختري بمعجمة بعد موحدة
من اسمه بدر
من اسمه البراء
من اسمه برد بضم الموحدة
من اسمه بريد تصغير برد
من اسمه بريدة
من اسمه بسر
من اسمه بسطام
من اسمه بشار
من اسمه بشر
من اسمه بشير
من اسمه بشير
من اسمه بصرة
من اسمه بكار
من اسمه بكر
من اسمه بكير
من اسمه بهز
من اسمه بلال
من اسمه بيان
فصل التفاريق
حرف التاء المثناة
من اسمه تبيع
من اسمه تميم
من اسمه توبة
فصل التفاريق
حرف الثاء
من اسمه ثابت
من اسمه ثعلبة
من اسمه ثمامة
من اسمه ثور
فصل التفاريق
حرف الجيم
من اسمه جابر
من اسمه الجارود
من اسمه جارية
من اسمه جامع
من اسمه جبر
من اسمه جبلة
من اسمه جبير
من اسمه الجراح
من اسمه جرير
من اسمه جري بضم أوله
من اسمه الجعد
من اسمه جعدة
من اسمه جعفر
من اسمه جميع
من اسمه جميل
من اسمه جنادة
من اسمه جندب
من اسمه جنيد
من اسمه جويرية
فصل التفاريق
حرف الحاء المهملة
من اسمه حابس
من اسمه حاتم
من اسمه حاجب
من اسمه الحرث
من اسمه حارثة
من اسمه حامد
من اسمه حبان بالفتح
من اسمه حبان بالكسر
من اسمه حبة بفتح أوله والموحدة
من اسمه حبيب
من اسمه حبيش بالضم وآخره معجمة
من اسمه حجاج
من اسمه حجر
من اسمه حجير مصغر
من اسمه حذيفة
من اسمه الحر بتشديد الراء
من اسمه حرام
من اسمه حرب
من اسمه حرملة
من اسمه حرمي بلفظ النسب
من اسمه حريث
من اسمه حريز آخره زاي
من اسمه حريش آخره معجمة
مه اسمه حسان
من اسمه الحسن
من اسمه الحسين
من اسمه حشرج بمعجمة ساكنة ثم راء ثم جيم
من اسمه الحصين مصغر
من اسمه حضرمي
من اسمه حطان
من اسمه حفص
من اسمه الحكم
من اسمه حكيم بالفتح
من اسمه حكيم بالضم
من اسمه حماد
فصل
من اسمه حمدان
من اسمه حمران
من اسمه حمزة
من اسمه حمل بفتح أوله والميم
من اسمه حميد
من اسمه حنان بنونين
من اسمه حنش بفتح أوله والنون
من اسمه حنظلة
من اسمه حنين بنونين مصغر
من اسمه حيان
من اسمه حيوة
من اسمه حي
من اسمه حيي بتحتانيتين
فصل التفاريق
حرف الخاء المعجمة
من اسمه خارجة
من اسمه خازم بزاي
من اسمه خالد
من اسمه خباب بموحدتين
من اسمه خبيب
من اسمه خداش
من اسمه خزيمة بضم أوله
من اسمه الخصيب بفتح أوله
من اسمه الخضر
من اسمه خطاب
من اسمه خلف
من اسمه خليد بفتح أوله
من اسمه خليفة
من اسمه الخليل
من اسمه خلاد
من اسمه خيثمة
فصل التفاريق
حرف الدال المهملة
من اسمه داود
من اسمه دلهم كجعفر
من اسمه ديلم
من اسمه دينار
فصل التفاريق
حرف الذال المعجمة
من اسمه ذكوان
فصل التفاريق
حرف الراء المهملة
من اسمه راشد
من اسمه رافع
من اسمه رباح
من اسمه ربعي بكسر أوله وإسكان الموحدة
من اسمه الربيع
من اسمه ربيعة
من اسمه رجاء
من اسمه رزيق
من اسمه رزين
من اسمه رشدين
من اسمه رفاعة
من اسمه روح
من اسمه رياح بكسر أوله
من اسمه ريحان
فصل التفاريق
حرف الزاي المعجمة
من اسمه زائدة
من اسمه زبان بفتح الموحدة
من اسمه الزبرقان
من اسمه الزبير
من اسمه زرارة
من اسمه زرعة
من اسمه زفر
من اسمه زكريا
من اسمه زهرة
من اسمه زهير
من اسمه زياد
من اسمه زيد
فصل التفاريق
حرف السين المهملة
من اسمه سالم
من اسمه السائب
من اسمه سباع
من اسمه سبرة بإسكان الموحدة
من اسمه سريج
من اسمه السرى
من اسمه سعد
من اسمه سعدان
من اسمه سعيد
من اسمه سفيان
من اسمه السكن
من اسمه مسلم بإسكان اللام
من اسمه سلمان
من اسمه سلمة
من اسمه سليط
من اسمه سليم بضم أوله
من اسمه سليمان
من اسمه سماك
من اسمه سمرة
من اسمه سمعان
من اسمه سمي بضم أوله
من اسمه سنان
من اسمه سهل
من اسمه سهم
من اسمه سهيل
من اسمه سواء
من اسمه سوادة
من اسمه سوار
من اسمه سويد
من اسمه سلام
من اسمه سلامة
من اسمه سيار
من اسمه سيف
فصل التفاريق
حرف الشين المعجمة
من اسمه شاذ
من اسمه شبل
من اسمه شبيب
من اسمه شبيل
من اسمه شتير بمثناة مصغر
من اسمه شجاع
من اسمه شداد
من اسمه شراحيل بألف
من اسمه شرحبيل
من اسمه شريح
من اسمه شريك
من اسمه شعبة
من اسمه شعيب
من اسمه شقيق
من اسمه شهاب
من اسمه شيبان
من اسمه شيبة
فصل التفاريق
حرف الصاد المهملة
من اسمه صالح
من اسمه الصباح
من اسمه صخر
من اسمه صدقة
من اسمه الصعب
من اسمه صعصعة
من اسمه صفوان
من اسمه الصلت
من اسمه صهيب
من اسمه صيفي
فصل التفاريق
حرف الضاد المعجمة
من اسمه الضحاك
من اسمه ضرار
من اسمه ضمرة
من اسمه ضمضم
فصل التفاريق
حرف الطاء المهملة
من اسمه طارق
من اسمه طالب
من اسمه طريف
من اسمه طعمة
من اسمه الطفيل
من اسمه طلحة
من اسمه طلق
من اسمه طليق
فصل التفاريق
حرف الظاء المعجمة
حرف العين المهملة
من اسمه عاصم
من اسمه عامر
من اسمه عائذ الله بمعجمة بعد التحتانية
من اسمه عائذ غير مضاف
من اسمه عباد
من اسمه عبادة
من اسمه عباس
من اسمه عبد الله
من اسمه عبد الأعلى
من اسمه عبد الجبار
من اسمه عبد الجليل
من اسمه عبد الحميد
من اسمه عبد الخالق
من اسمه عبد ربه
من اسمه عبد الرحمن
من اسمه عبد الرحيم
من اسمه عبد الرزاق
من اسمه عبد السلام
من اسمه عبد الصمد
من اسمه عبد العزيز
من اسمه عبد الغفار
من اسمه عبد الغني
من اسمه عبد القاهر
من اسمه عبد القدوس
من اسمه عبد الكريم
من اسمه عبد المجيد
من اسمه عبد الملك
من اسمه عبد المؤمن
من اسمه عبد الواحد
من اسمه عبد الوارث
من اسمه عبد الوهاب
من اسمه عبد
من اسمه عبدة
من اسمه عبيد الله
من اسمه عبيد
من اسمه عبيدة بالفتح
من اسمه عبيدة بالضم
من اسمه عتاب
من اسمه عتبة
من اسمه عثمان
من اسمه عثيم مصغرا
من اسمه عجلان
من اسمه عدي
من اسمه عراك
من اسمه عرفجة بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الفاء والجيم
من اسمه عروة
من اسمه عزرة بزاي ساكنة
من اسمه عصام
من اسمه عصمة
من اسمه عطاء
من اسمه عطية
من اسمه عفان
من اسمه عفيف
من اسمه عقبة
من اسمه عقيل بالفتح
من اسمه عكرمة
من اسمه علباء بكسر أوله وإسكان اللام ومد الموحدة
من اسمه علقمة
من اسمه علي
من اسمه عمار
من اسمه عمارة
من اسمه عمر
من اسمه عمرو
من اسمه عمران
من اسمه عمير
من اسمه عميرة بالفتح
من اسمه عنبسة
من اسمه العوام
من اسمه عوسجة
من اسمه عوف
من اسمه عون
من اسمه عويمر
من اسمه العلاء
من اسمه عياش بمعجمة
من اسمه عياض
من اسمه عيسى
فصل التفاريق
حرف الغين المعجمة
من اسمه غالب
من اسمه غزوان
من اسمه غسان
من اسمه غضيف بضاد معجمة
من اسمه غيلان
فصل التفاريق
حرف الفاء
من اسمه فائد
من اسمه فرات
من اسمه فرج
من اسمه فروة
من اسمه فضالة
من اسمه الفضل
من اسمه الفضيل
فصل التفاريق
حرف القاف
من اسمه قابوس
من اسمه القاسم
من اسمه قباث بضم أوله آخره مثلثة
من اسمه قبيصة
من اسمه قتادة
من اسمه قدامة
من اسمه قرظة
من امسه قرة
من اسمه قريش
من اسمه قزعة
من اسمه قطبة
من اسمه قطن
من اسمه قيس
فصل التفاريق
حرف الكاف
من اسمه كامل
من اسمه كثير
من اسمه كعب
من اسمه كلثوم
من اسمه كليب
من اسمه كنانة
من اسمه كهمس
من اسمه كلاب
من اسمه كيسان
فصل التفاريق
حرف اللام
من اسمه ليث
فصل التفاريق
حرف الميم
من اسمه محمد
من اسمه مالك
من اسمه مبارك
من اسمه مبشر
من اسمه المثنى
من اسمه مجالد
من اسمه مجاهد
من اسمه مجزأة بفتح أوله وإسكان الجيم وفتح المعجمة والهمزة
من اسمه مجمع
من اسمه محبوب
من اسمه محجن بكسر أوله ثم حاء مهملة ساكنة ثم جيم
من اسمه محرر بمهملات كمعظم
من اسمه محرز آخره زاي
من اسمه محل بضم أوله وكسر المهملة
من اسمه محمود
من اسمه مخارق
من اسمه المختار
من اسمه مخرمة
من اسمه مخلد
من اسمه مرثد
من اسمه مرزوق
من اسمه مرة
من اسمه مروان
من اسمه مزاحم
من اسمه مساور
من اسمه المستورد بضم أوله وإسكان المهملة وفتح المثناة وكسر الراء
من اسمه مسروق
من اسمه مسعر بكسر أوله
من اسمه مسعود
من اسمه مسلم
من اسمه مسلمة
من اسمه المسور
من اسمه المسيب
من اسمه مصعب
من اسمه مطر
من اسمه مطرف
من اسمه المطلب
من اسمه مطيع
من اسمه معاذ
من اسمه المعافى
من اسمه معاوية
من اسمه معبد
من اسمه معدان
من اسمه معروف
من اسمه معقل بكسر القاف
من اسمه معلى
من اسمه معمر
من اسمه معمر بالتشديد
من اسمه معن
من اسمه مغيث
من اسمه المغيرة
من اسمه المفضل
من اسمه مقاتل
من اسمه المقدام
من اسمه مكحول
من اسمه منبوذ
من اسمه المنذر
من اسمه منصور
من اسمه المنهال
من اسمه مهاجر
من اسمه مهدي
من اسمه مهران
من اسمه المهلب
من اسمه موسى
من اسمه مؤمل
من اسمه ميسرة
من اسمه ميمون
فصل التفاريق
حرف النون
من اسمه ناجية
من اسمه ناصح
من اسمه نافع
من اسمه نبهان
من اسمه نبيط
من اسمه نجدة
من اسمه النزال
من اسمه نصر
من اسمه نصير مصغرا
من اسمه النضر
من اسمه النعمان
من اسمه نعيم
من اسمه نفيع بضم أوله وفتح الفاء
من اسمه نمران
من اسمه نمير
من اسمه نهشل
من اسمه نوح
من اسمه نوفل
فصل التفاريق
حرف الهاء
من اسمه هارون
من اسمه هاشم
من اسمه هانىء
من اسمه الهرماس بكسر أوله ومهملتين
من اسمه هريم مصغرا
من اسمه هشام
من اسمه همام
من اسمه هنى بضم أوله وفتح النون
من اسمه هلال
من اسمه هياج
من اسمه الهيثم
فصل التفاريق
حرف الواو
من اسمه واصل
من اسمه واقد بقاف
من اسمه وائل
من اسمه وبرة بفتحات
من اسمه وحشي
من اسمه وكيع
من اسمه الوليد
من اسمه وهب
من اسمه وهيب
فصل التفاريق
حرف اللام ألف وفيه ترجمة
حرف الياء التحتانية
من اسمه ياسين
من اسمه يحيى
من اسمه يزيد
من اسمه يسار
من اسمه يسير مصغرا
من اسمه يعقوب
من اسمه يعلى
من اسمه يمان
من اسمه يوسف
من اسمه يونس
فصل التفاريق
القسم الثاني في ترتيب الرجال على الكنى وفيه نوعان
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء فارغ
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال فيه ترجمة
حرف الذال فيه ترجمة
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد وفيه ترجمة
حرف الطاء
حرف الظاء وفيه ترجمة
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف اللام ألف
حرف الياء
النوع الثاني فيمن اشتهر بكنية واسم وتقدم اسمه في الأسماء
ومن كني باسم ابنه فإنما يذكر اسمه حسب
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف اللام ألف فارغ
حرف الياء
الخاتمة وفيها ثمانية فصول
الفصل الأول فيمن عرف بإبن فلان ولم يتقدم اسمه أو تقدم ولم يشتهر بهذه النسبة الألف والباء والتاء والثاء والجيم فوارغ
الحاء
الخاء
الدال والذال فارغان
الراء
الزاي فارغ
السين
الشين
الصاد
والضاد والطاء والظاء فوارغ
العين
الغين فارغ
الفاء
القاف والكاف واللام فوارغ
النون فارغ
الهاء
الواو
توابع الفصل
الفصل الثاني فيمن تقدم اسمه
الألف
الباء
التاء
الثاء
الجيم
الحاء
الخاء
الدال
الذال
الراء
الزاي
السين
الشين
الصاد
الضاد
الطاء
الظاء
العين
الغين
الفاء
القاف
الكاف
اللام
الميم
النون
الهاء
الواو
اللام ألف
الياء
توابع الفصل
الفصل الثالث فيمن عرف بنسبه ولم يتقدم اسمه
الياء
التاء
السين المهملة
الطاء
الفاء
القاف
الميم
النون
الفصل الرابع فيمن عرف بنسبه وتقدم اسمه في الأسماء
الألف
التاء
الثاء
الجيم
الحاء
الخاء
الدال
الذال
الراء
الزاي
السين
الشين
الصاد
الضاد
الطاء
الظاء
العين
الغين
الفاء
القاف
الكاف
اللام
الميم
النون
الهاء
الواو
الياء
الفصل الخامس في الألقاب
الألف
الباء
التاء
الجيم
الحاء
الخاء
الدال
الذال
الراء
الزاي
السين
الشين
الصاد
الضاد
الطاء المهملة
الظاء
العين
الغين
الفاء
القاف
الكاف
اللام
الميم
النون
الهاء
الواو
الياء
الفصل السادس فيمن لقب بكنيته
الباء
التاء
الحاء
الخاء
الراء
الزاي
السين
الشين
العين
القاف
الكاف
اللام
الميم
النون
الهاء
الفصل السابع فيمن لقب بنسبه
الباء
التاء
الجيم
الحاء
الخاء
الدال
الراء
الزاي
الشين المعجمة
الصاد
العين المهملة
القاف
الميم
الواو
الفصل الثامن في المبهمات
حرف الألف
حرف الباء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الطاء
حرف العين
حرف الغين
حرف القاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الزاي
حرف الصاد
حرف العين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
كتاب النساء وهو قسمان وخاتمة
القسم الأول في ترتيبهن على الأسماء
حرف الألف
من اسمها أسماء
من اسمها أمة
من اسمها أمية
من اسمها أنيسة
فصل التفاريق
حرف الباء
من اسمها بنانة بنونين أوله
فصل التفاريق
حرف التاء فارغ
حرف الثاء فارغ
حرف الجيم
حرف الحاء
من اسمها حبيبة
من اسمها حفصة
من اسمها حكيمة مصغرة
من اسمها حميدة
فصل التفاريق
حرف الخاء
من اسمها خولة
من اسمها خيرة
فصل التفاريق
حرف الدال فيه ترجمة
حرف الذال فيه ترجمة
حرف الراء
من اسمها الرباب
من اسمها رميثة
فصل التفاريق
حرف الزاي
من اسمها زينب
حرف السين
من اسمها سلمى
من اسمها سمية
من اسمها سلامة
فصل التفاريق
حرف الشين المعجمة
حرف الصاد
من اسمها صفية
فصل التفاريق
حرف الضاد
من اسمها ضباعة
حرف الطاء
حرف الظاء فارغ
حرف العين
من اسمها عائشة
من اسمها عبيدة
من اسمها عقيلة بالفتح
من اسمها عمرة
فصل التفاريق
حرف الغين فيه ترجمة
حرف الفاء
من اسمها فاطمة
فصل التفاريق
حرف القاف
من اسمها قيلة
فصل التفاريق
حرف الكاف
من اسمها كبشة
من اسمها كريمة
فصل التفاريق
حرف اللام
من اسمها ليلى
فصل التفاريق
حرف الميم
من اسمها ميمونة
فصل التفاريق
حرف النون
حرف الهاء
من اسمها هند
فصل التفاريق
حرف الواو فارغ
حرف اللام ألف فارغ
حرف الياء
القسم الثاني في ترتيبهن على الكنى وفيه نوعان
النوع الأول فيمن عرفت بكنية ولم يتقدم اسمها أولا يعرف لها اسم
حرف الألف
حرف الباء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الطاء
حرف العين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف الميم
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
النوع الثاني فيمن عرفت بكنية وتقدم اسمها
الحاء
الخاء
الراء
السين
الشين
الصاد المهملة
العين
الفاء
الميم
الهاء
خاتمة وفيها ثلاثة فصول
الفصل الأول فيمن عرفت بابنة فلان وفيه نوعان
النوع الأول فيمن لم يتقدم اسمها
الحاء
الزاي
الميم
النوع الثاني فيمن تقدم اسمها
الحاء
العين
الفصل الثاني في الألقاب
الجيم
الحاء
الذال المعجمة
الراء المهملة
الزاي
الشين المعجمة
الغين المعجمة
الفصل الثالث في المجهولات
الراء
العين
اللام

مؤلف: أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري صفي الدين
قسم: الجرح والتعديل
اللغة: العربية
الصفحات: 500
حجم الملف: 14.87 ميجا بايت
نوع الملف: PDF

قراءة وتنزيل خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال pdf من موقع مكتبه إستفادة.